Algemene voorwaarden

Versie: 1.2 | 19-10-2022

1. Aansprakelijkheid

123fun.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel dat voortkomt uit het gebruik van het gehuurde pakket. Wij adviseren om ouderlijk toezicht te houden tijdens activiteiten met het gehuurde pakket. De producten kunnen beschadigd raken door gebruik bij hevige regenval. Wij adviseren wanneer u een pakket heeft gehuurd met elektronica om bij hevige regenval deze spullen niet te gebruiken en een binnenlocatie achter de hand te hebben. Eventuele schade door water of bewuste onvoorzichtigheid is voor rekening van de huurder.

2. Reservering en betaling

De huurovereenkomst is definitief wanneer wij de datum en reserveringsaanvraag per e-mail hebben bevestigd met een factuur. Pas op het moment dat de reserveringsaanvraag is bevestigd kunnen wij het pakket daadwerkelijk uitleveren / versturen.

3. Borg

Voor de huur van het pakket hanteren wij GEEN borg. Wij vertrouwen op de moraliteit van de huurder en tot op heden heeft nog geen enkele huurder dit vertrouwen geschaad. Bij beschadiging van het gehuurde materiaal of andere gebreken door redelijk gebruik, wordt de schade in overleg met de huurder verrekend. Het bedrag wordt vastgesteld door 123fun.nl. We gaan hierbij uit van de vervangingswaarde van het materiaal. Bij diefstal en/of verlies is de huurder volledig aansprakelijk.

4. Annulering

Annulering dient bij voorkeur per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Bij annulering tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum worden er geen kosten in rekening gebracht en krijgt u het betaalde bedrag retour. Dit geldt niet wanneer het pakket al verzonden is. In dat geval worden alleen de verzendkosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum, betaalt de huurder 50% van het huurbedrag en de eventuele gemaakte kosten voor verzending. Op of na de huurdatum kan niet meer worden geannuleerd.

5. Wijzigen van afgesproken huurdatum

Het wijzigen van de huurdatum is kosteloos mogelijk indien dit tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum telefonisch of per e-mail kenbaar wordt gemaakt.

Mocht het wijzigen van de huurdatum binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum kenbaar worden gemaakt dan worden de reeds gemaakte kosten betreffende verzending doorberekend naar de huurder.

6. Afhalen en retour brengen

De tijden en locatie voor het ophalen en terugbrengen van het pakket worden per e-mail afgesproken. Ophalen van het pakket kan de dag van te voren. Het terugbrengen gebeurt een dag na de huurdatum tenzij deze dag op een zon- of feestdag valt. In dat geval mag het pakket een dag later retour. Voor iedere te late dag wordt een dag extra huur in rekening gebracht.

7. De producten

De huurder krijgt bij het huren van het pakket een handleiding met uitleg over de activiteit en spelmogelijkheden. De spullen mogen alleen voor eigen gebruik worden gehuurd en niet worden doorverhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

8. Verzending

Het pakket wordt alleen verzonden wanneer de reserveringsaanvraag per e-mail is bevestigd met een factuur. Vanwege mogelijke verwerkingstijd is het aan te raden minimaal 48 uur voor de huurdatum de reservering te plaatsen en te betalen.

Het pakket wordt door 123fun.nl gestuurd naar het opgegeven pakketpunt of huisadres (op verzoek) dat bij de reservering is opgegeven. Hier kan in overleg met de huurder van worden afgeweken mocht dit door 123fun.nl noodzakelijk worden geacht. De huurder wordt per e-mail geïnformeerd op het moment dat het pakket verzonden wordt. In deze e-mail staat informatie over de tijd van levering en het adres van het eventuele pakketpunt (of huisadres).

Het pakket dient uiterlijk één dag na de huurdatum retour gestuurd te worden met uitzondering op zon- en feestdagen. Voor het terugsturen wordt het retourlabel gebruikt welke door 123fun.nl aan het pakket is toegevoegd. Voor elke dag later dan één dag na de huurdatum wordt een dag huur in rekening gebracht.

9. Klachten

Niet tevreden? Voor een correcte afhandeling moet een klacht meteen per mail worden ingediend, gericht aan contact@123fun.nl. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, dan moet deze uiterlijk binnen één week per mail worden ingediend bij 123fun.nl. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

10. Privacyverklaring

Wij willen u naast deze algemene voorwaarden ook attenderen op onze privacyverklaring op onze website. Bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden wordt ook met deze privacyverklaring ingestemd. Klik hier voor onze privacyverklaring.